Gestión de la Riqueza & Inversión

Què oferim

Assessor financer independent. AG Family Office EAFI som l’única entitat d’assessorament financer independent a la província de Tarragona. Regulats per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) amb el número de registre 104, proveïm als nostres clients d’un servei d’assessorament en inversions i gestió de la riquesa.
Sota un model atent i exclusiu, assessorem amb total llibertat la millor opció per a cada inversor, oferint opcions a mida, sempre alineades amb els objectius del client.

¿Per què tenir un assessor financer personal i independent?

L’Assessor Financer Independent és lliure, neutre i sense conflictes d’interès. Un assessor independent (EAFI) no ven, assessora i recomana únicament en funció de les necessitats del client, tenint en compte els seus objectius i el seu perfil de risc.

Avantatges de comptar amb el nostre assessorament.

A més de les anteriors,

  • Vetllem exclusivament pels seus interessos perquè no estem lligats a cap entitat financera.
  • El nostre pilar és la independència.
  • Seguretat jurídica, transparència i professionalitat.
  • Aconsellem on, quan i quant invertir.

Vull més informació sobre el nostre assessorament o serveis