Gestión de la Riqueza & Inversión

Més enllà de les Finances

Formació Financera a la Família.

Creiem en l’obligació de transmetre d’una forma personalitzada el nostre coneixement per tal d’incrementar i reforçar els vincles entre la família i les seves inversions.

Cash Flow Management.

Assistim a la família en l’anàlisi dels fluxos de caixa i identifiquem estratègies per incrementar l’estalvi, gestionar correctament el deute i reduir costos.

Consergeria.

Alliberem de temps i tasques als membres de la família, duent a terme funcions de coordinació d’assessors externs, gestió de factures, arxiu digital i físic.

Gestió d’Actius no financers.

Gestió, administració i inventari d’actius no financers.

Real State.

Recolzem la presa de decisions en projectes promotors, adquisicions i vendes d’actius immobiliaris.

Vull més informació sobre el nostre assessorament o serveis