Gestión de la Riqueza & Inversión

Què ens diferencia

Responabilitat i Estabilitat

AG Family Office és l’únic Multi Family Office a la província de Tarragona amb l’autorització de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) per prestar serveis d’assessorament financer
amb total independència.

Un enfocament singular i neutre

AG Family Office està exempta de conflictes d’interès, no percep comissions de tercers, no comercialitza productes, no opera per compte del client i no custòdia capital o inversions. Assessorem de forma lliure i sempre en línia amb els objectius dels nostres clients.

‘Amb nosaltres, però amb la seva entitat de sempre’

No existeixen restriccions a l’hora de treballar amb diferents entitats bancàries d’àmbit nacional i internacional. Gaudim d’una comunicació oberta amb totes les entitats bancàries, custodis, gestors de IIC i altres assessors externs del client.

Propietat

A AG Family Office operem de forma discreta i coordinem l’assessorament del patrimoni de les nostres dues famílies fundadores.