Gestión de la Riqueza & Inversión

Els nostres serveis

Gestió de carteres

Al servei de gestió de carteres que oferim a AG Family Office EAFI, l’objectiu és construir una cartera d’actius segons les preferències i expectatives de l’inversor. Sempre de forma personalitzada i adaptada al client.

Situacions en les quals podem ajudar-lo:

  • << Sovint no comprenc els productes que m’ofereix el meu banc, m’agradaria entendre on inverteixo els meus diners. >>
  • << Rebré una herència i vull invertir-la adequadament. >>
  • << A la meva entitat financera m’han recomanat que compri productes sense pensar en les meves necessitats reals. M’agradaria un assessorament imparcial. >>
  • << Em preocupa la meva jubilació. M’agradaria mantenir el mateix nivell de vida del que disposo en l’actualitat. >>
  • << L’entitat financera m’ha recomanat un fons d’inversió però m’obliguen a tenir els diners durant anys i cobrant-me comissions que es “mengen” la rendibilitat. >>

Family Office

A AG Family Office EAFI oferim serveis de consultoria i gestió de patrimoni orientats a famílies amb un elevat patrimoni. Treballem sobre cada patró de riquesa, únic a cada família, endinsant-nos en la completa estructura d’actius i passius. Per això, creem una planificació financera integrada, on ens prenem el temps i el detall necessari per comprendre les preferències de la família, els paràmetres de risc i els seus valors.

Una de les principals raons per les quals s’escull professionalitzar certes funcions, és guanyar control i administrar la riquesa d’una forma integral, més eficient en costos i amb independència enfront de les entitats bancàries.

Més enllà de les finances

El valor real de la gestió del patrimoni no només està als números, sinó a la vida que aquests fan possible. Donem suport en aspectes com la formació financera de la família, gestió d’actius no financers o consergeria.

Vull més informació sobre el nostre assessorament o serveis